Medicinsk Massageterapi är en sjukvårdande och hälsobefrämjande manuell terapiform. Det är en djupgående mjukdelsmanipulering (deep-tissue) som inriktar sig på att återfå och upprätthålla god fysisk funktion i samband med rörelse, aktivitet, hållning och hälsa. Sari som din Medicinska Massageterapeut har kunskap att hjälpa dig med problem i rörelseapparaten genom undersökning, tester och grundlig behandling av muskler och leder. 

Behandlingstekniker

Problem med smärta, stelhet, rörelseinskränkning och domningar kan uppstå på grund av muskelspänningar och dess samverkan med leder och nerver.

De främsta verktygen är massage, mjukdelsmanipulering, muskeltöjningar, triggerpunktsbehandling, stretch, avancerad muskulering samt manuell mobiliseringsteknik. Sari gör alltid en helhetsbedömning så att behandlingen anpassas på bästa sätt för varje enskild individ.
Behandlingen kompletteras med rådgivning och rekommendationer kring träning, kroppshållning, ergonomi, avspänningsövningar, stretch och egenvård.  Vid behov rekommenderas annan vårdgivare. 

Medicinsk Massageterapi  inriktar sig på problem som
  • Ryggskott
  • Nackspärr
  • Huvudvärk
  • Idrottsskador
  • Nedsatt rörlighet
  • Hållningsproblematik
  • Stess- och utmattningsrelaterade problem
  • Ortopediska, muskulära och neurologiska besvär