Medicinsk Laser används för att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning, och verkar genom att laserljus appliceras utanpå huden, alltså icke-invasivt. Med Medicinsk Laser kan man uppnå mycket goda resultat på kroniska tillstånd utan att vara en smärtsam behandling. 

Om Laser och Laserbehandling

Sari använder enbart Irradias infraröda våglängder såsom 904 nm (superpulsat) som har bäst inträngningsförmåga och används därför på djupt liggande problem, exempelvis leder och muskulatur. Lasrar med synliga våglängder så som 660 nm, 520 nm och 450 nm har lägre inträngningsförmåga och används därför på ytliga problem, såsom ytliga senbesvär, hudproblem eller sår.

När laserljus appliceras på hud eller vävnad absorberas, reflekteras och sprids det åt flera håll. Ju längre ner i vävnaden desto svagare blir ljuset, därför används en större energimängd laserljus vid behandling av exempelvis muskulatur och leder, i jämförelse med ett öppet sår.

Laserljuset appliceras i kontakt med normalfrisk hud. Känslig, eller skadad hud och öppna sår behandlas i icke-kontakt på ett avstånd av någon eller några centimeter. För att få en bra behandlingseffekt behöver laserljuset kunna genomtränga vävnaden och nå det område som är tänkt att behandlas.

Hur går behandlingen till?
Man belyser den del av kroppen där orsaken till besväret sitter. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, till exempel rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär.