Har du spänningshuvudvärk?

Eller ont i käkarna?

Biter du ihop, pressar tungan eller har du svårt att gapa?

Har du knäppningar eller hoppar din käke?

De vanligaste anledningarna till besvären är oftast relaterade till en överaktiv muskulatur i- och omkring käkleden som bland annat påverkas av tandgnissling och tandpressning. Det blir en otrolig kraft som tröttar ut muskulaturen och ofta kommer värk i käken, stelhet i nacken och halsen samt huvudvärk som följd.

Hur går en behandling till?

Sari ser över den generella balansen i din kropp men med fokus på käkleden och hur den arbetar. Sen gör hon en bedömning hur käklederna arbetar tillsammans. Ibland använder Sari sig av muskeltester kopplat till resten av kroppen. Käkledsmuskulaturen behandlas både från in- och utsidan av munnen. För att behandlingen ska bli komplett ses även musklerna i halsryggen över. Tekniker som används vid behandling av käkleden är massage, töjningar, triggerpunktsterapi och stretch. 

Käkledsbehandling kan bokas som separat behandling, eller vävas in i en Massagebehandling om terapeuten anser att det behövs.